Arkeos

Arkeo's KulüpArkeoloji Müzelerini Sevenler Derneği olarak amaçlarımızdan biri de, evrensel kültür mirasımızın yaygın biçimde tanınması ve benimsenmesini sağlamaktır. İnanıyoruz ki, öğrenme ve benimseyerek hayatın bir parçası haline getirme yoluyla bu miras kuşaklar boyu kalıcılığını koruyacaktır.
Derneğimiz bu inanç doğrultusunda, kültür mirası bilincini ve bu bilincin devamlılığını sağlama yolunun, çocukların ve gençlerin eğitimi ile gerçekleşeceği düşüncesiyle, mottosu “Yarınlara…” olan bir proje hazırlamıştır. Bu proje kapsamında Arkeo’s Genç ve Arkeo’s Çocuk isimleriyle iki kulüp kurulmuştur. Bu kulüplerde çocuk ve gençler; uzman gözetiminde yaşlarına uygun planlanan aktivitelerle arkeoloji, evrensel kültür mirası, müze, müzecilik gibi konularda eğitim alacak, küçük yaşta edinecekleri deneyimler sayesinde kendilerinden sonra gelecek kuşaklar için de yol gösterici olacaklardır.