Arkeos

Derneğimiz; müze, müzecilik ve arkeoloji alanındaki farkındalığı arttırmak ve İstanbul Arkeoloji Müzeleri’nin dünya müzeleri ile daha güçlü bir iletişim kurmasını sağlamak üzere çalışmaktadır. Bu amaçla, derneğimiz arkeoloji, müzecilik ve müze turizmi ile ilgili konferans, seminer, sergi, kongre ile sempozyumlar organize etmektedir. Her kademeden öğrencinin bu organizasyonlara katılımını desteklemekle birlikte, öğrencilerin müze ve müzecilik bilgi ve birikimini arttıracak özel rehberli ve temalı müze gezileri de düzenlenmektedir.

Arkeoloji Müzelerini Sevenler Derneği misyonu doğrultusunda, müzenin tanıtımı için rehber kitap, koleksiyon kataloğu, kartpostal, reprodüksiyon ve prospektüsler gibi çok çeşitli basılı malzemenin hazırlanması ve dağıtılması görevini de üstlenmiştir.

Derneğimiz çalışmaları ile müze personelinin çağdaş müzecilik alanında gelişimini sağlayan eğitimler almalarını da destekler.

Arkeoloji Müzelerini Sevenler Derneği, kaynaklarını güçlendirmek ve tüm çalışmalarını daha yaygın ve etkin hale getirmek üzere 2013 yılında İktisadi İşletmesini kurmuş ve bu hedef doğrultusunda ARKEO’S adıyla yeni bir marka geliştirmiştir.